Dragør

Dragør

KUNDEDragør Skincare SERVICEVISUEL IDENTITET Et håndtegnet typografisk logo med et inkorporeret illustrativt bomærke. fokus på at få identiteten implementeret på emballagen, da denne skal fremstå i Dragørs stil og univers. En fuldent visuel identitet kommer først...
Solanum

Solanum

KUNDESOLANUM SERVICEEMBALLAGE farverne differentiere sig fra hinanden, men skaber samtidig sammenhæng og overblik over de forskellige produktkategorier. Etiketterne er designet ud fra et ønske om, at forene det æstetiske med det informative Solanum er en virksomhed...