Solanum

Solanum

KUNDESOLANUM SERVICEEMBALLAGE farverne differentiere sig fra hinanden, men skaber samtidig sammenhæng og overblik over de forskellige produktkategorier. Etiketterne er designet ud fra et ønske om, at forene det æstetiske med det informative Solanum er en virksomhed...